BELA matrices santrauka

Darnus verslumas – apibrėžimas siaurąja prasme – labai inovatyvi pradedanti įmonė, tiekianti aplinkai ir/ar socialiai naudingus produktus ir paslaugas, ir turinti potencialą užkariauti didelę rinkos dalį.

 

BIO KOMPETENCIJŲ BELA MATRICA

Asmenybės charakteristikos

Nr. Charakteristikos Mokymų modelis Specifiniai vertinimo testai
1 Rizikos ieškojimas/ tolerancija Savarankiška pagalba sau, geriau koučingas ar  mentorystė

 

www.psychometrictest.org.uk

http://theentrepreneurnextdoor.com/

tests/entrepreneurial_pers.html

www.forbes.com/2010/08/02/entrepreneur-personality-quiz-thomas-harrison-entrepreneurs-management-serial-startups-10-quiz.html

http://grasshopper.com/blog/9-professional-assessment-tools/

 

2 Pasitikėjimas savimi
3 Veiksmingumas
4 Stiprus nepriklausomybės jausmas
5 Savarankiškas/Pasitikintis
6 Besiorientuojantis
7 Optimistinės orientacijos
8 Konkurencinės dvasios
9 Drąsus ir gerai organizuotas
10 Komunikavimo gebėjimai
11 Bendradarbiavimo gebėjimai
12 Valdymo gebėjimai

 

13 Vadovavimo charakteristikos
14 Gebėjimai dirbti daugialypėse ir tarpdisciplininėse komandose
15 Prisitaikymas prie besikeičiančių sąlygų

 

Bio verslininko kompetencjų charakterizavimas

Techniniai įgūdžiai

Žinios ir supratimas

Nr. Charakteristikos Mokymų modelis Specifiniai vertinimo testai
1 Technologinės žinios apie biologinių produktų gamybą ir specifines paslaugas Mokymasis perkeliant žinias į šiuolaikines sistemas: mokymasis akis į akį, nuotolinis mokymasis, mišrus mokymasis ar kitos informacinių ryšių technologijos

 

Pritaikymo testai

Veiklos užduotys

Keli pasirinkimai arba alternatyvūs reagavimo testai

Savęs vertinimas

 

2 Technologinės žinios apie pramonines gyvybės mokslų darnaus vystymo programas
3 Specifinės intelektinės nuosavybės teisės bioekonomikos sektoriuje
4 Daugiadisciplininės ir tarpdisciplininėsgyvybės mokslų charakteristikos
5 Inovacijų vystymas remiantis MTTP gyvybės mokslų sektoriuje

 

Vadyba ir Verslo žinios ir įgūdžiai

Sprendimas ir požiūris

 

Nr Characteristikos Mokymų modelis Specifiniai vertinimo testai
1 Projekto finansų sudarymas ir vertinimas Mokymasis perkeliant žinias į šiuolaikines sistemas: mokymasis akis į akį, nuotolinis mokymasis, mišrus mokymasis ar kitos informacinių ryšių technologijos

 

Pritaikymo testai

Veiklos užduotys

Keli pasirinkimai arba alternatyvūs reagavimo testai

Savęs vertinimas

 

2. Verslo plano parengimas, pajėgumas kurti organizacijas ir personalo komandas ir plėtoti juos bendradarbiaujant kompanijoje bei bedradarbiaujant tarp kompanijų ir su akademine bendruomene; aplinkos ir NVO vaidmenys.
3 Verslo žvalgybos
4 Metodai gauti finansavimui, ilgalaikis ir rizikos kapitalo finansavimas (didelis iššūkis MTTP, inovacijos ir mokslu paremtos įmonės, kur naujovių rizika yra aukšta)
5 Produkto rinkos vertinimas ir mokėjimų mechanizmas gyvybės mokslų darnaus vystymo programų pramonėje.
6 Gamybos ir komercializavimo metodai ir pardavimo sutartys
7. Ekonominiai ir socialiniai modeliai ar reguliavimo klausimai parengti tam tikrų institucijų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

 

Įgūdžiai ir gebėjimai

 

Nr. Įgūdžiai ir gebėjimai Mokymų modelis Specifiniai vertinimo testai
1 Asociacijų/tinklų organizavimas Formalaus ir neformalaus mokymosi integracija reiškia: nuotolinis mokymasis, webinarai; mokomieji videoatvejų analizė; mokymasis darant, komunikacija vartotojas vartotojui , susitikimai ir vizitai, kryžminis mokymasis, stebėjimas, tyrinėjimas,dokumentacija. Sekti klausimynus ir apklausas; sekti interviu; sekti tikslines grupes; stebėti dirbančius dalyvius; stebėti konkrečios veiklos duomenis; veiksmų ir konkrečių tolimesnių užduočių planavimas; tolimesnių sesijų organizavimas; simuliaciniai metodai ir turinys.
2 Galimybių paremtų inovacijomis atpažinimas
3 Iniciatyvi orientacija
4 Sprendimų priėmimas
5 Kūrybiškas mąstymas
6 Ryžtingumas
7 Greitas ir tikslus sprendimas
8 Įtikinėjimo dvasia
9 Sunkiai dirbantis
10 Visapusiškas valdymas
11 Orientacija į pasiekimus
12 Žinių naudojimas pasitelkiant vaizduotę
13 Vadovaujantis MTTP veikloms