Kompetencijų poreikio šablono santrauka

Projektas: MOKYMOSI PLANŲ IR MODERNAUS MOKYMOSI SISTEMOS TOBULINIMAS, SIEKIANT SKATINTI NAUJAS VERSLO KRYPTIS GYVYBĖS MOKSLŲ PROGRAMOSE. Akronimas: BELA

Leonardo da Vinci Mokymosi visą gyvenimą programa – Naujovių perkėlimas

 

 Pagrindinių verslumo kompetencijų, reikalingų pradedant ir plėtojant inovatyvias bio ekonomikos sektoriaus MVĮ darnaus vystymo programose, šablonas

 

SANTRAUKA

 

Šis dokumentas buvo parengtas atsižvelgiant į DP 2. Tikslinės grupės kompetencijų poreikis dalyvaujančiose šalyse ir pagrindinių kompetencijų dokumentų analizė BELA kompetencijų matricai apibrėžti

Metodologiniam pagrindimui atlikti  buvo atliekamos tokios užduotys:

1. Studijuojama ir tyrinėjama tam skirta literatūra.

2. Mokymosi programų ir turinio susijusio su verslumo kompetencijomis, reikalingomis kuriant ar plėtojant inovatyvias bio ekonomikos sektoriaus MVĮ darnaus vystymo programose, analizė.

3. Ankstesnių profesinio mokymosi projektų interesų srityje analizė (giliau ar/ir platesnė vizija).

4. Surinktos informacijos sintezė ir integracija.

Veslumo apibrėžimas naudojamas Harvardo Verslo mokyklos, buvo suformuluotas profesoriaus Hovardo Stivensono, verslumo tyrimų krikštatėvio šiame žymiame universitete, kuris mano, kad verslumas yra galimybių siekimas už kontroliuojamų išteklių ribos.

Verslininkai atlieka svarbų vaidmenį bet kurioje ekonomikoje. Jie yra žmonės, kurie turi įgūdžių iniciatyvos , būtinų iškeliant naujas idėjas į rinką ir priimant teisingus sprendimus, kad idėja taptų pelninga. Verslininkų vaidmuo skatina užimtumą ir inovacijų augimą ekonomikoje;

Šiandieninėje ekonomikoje, kur krizė vis dar galinga, jaučiamas poreikis gerai apmokytų mokslininkų, inžinierių ir verslo specialistų, galinčių perkelti idėjas į tikrą pasaulį siekiant valdyti naują žinių ekonomiką.  

Bio verslininko kompetencijų ypatumai

 

Kol kiti sektoriai sėkmingai derino mokslą su verslu, gyvybės mokslų mokslininkų atveju tai nebuvo daroma. Galima asvarstyti skirtumus nuo kitų mokslų. Iki šiol tėra tik keletas pelningų rezultatų. Reikia apsvarstyti kuo daugiau veiksmų siekiant skatinti ir stiprinti verslumo dvasią ir komercinius rezultatus tarp gyvybės mokslų mokslininkų, nes tai domenas turintis didžiulį indėlį gyvenimo kokybės pagerinimui. Štai kodėl yra vertinga plėtoti bio verslininkų kompetencijas.

Biotechnologijų ir gyvybės mokslų sritys susiduria su skirtingais ir sudėtingais komercializavimo uždaviniais lyginant su kitomis technologinėmis sritims, pavyzdžiui: ilgas produkto kūrimas, ilgas klinikinių tyrimų procesas, didelės išlaidos MTTP ir klinikiniams tyrimams, taip pat sudėtingi intelektinės nuosavybės apsaugos reglamentai.

Galiausiai mokslininkai tampantys bioverslinkais turi būti gerai kvalifikuoti tiek versle, tiek inžinerijoje.

 

Ideali bio verslininko asmenybė yra apibūdinama taip:

 

1. Charizmatiška asmenybė gerai suformuluojanti planus.

2. Sumanus vadovas.

3.  Mokslininkas su didelėmis techninėmis savo srities žiniomis.

 4. Trykštantis varomąja energija.

5. Asmuo su gebėjimu vadovauti.

6. Asmuo su atitinkamais įrašais.

7. Individas su Maverick mastymu (nepriklausomas mintimis ir veiksmais)

8. Asmuo su dideliu gebėjimu dirbti efektyviai ir tarptautinėse komandose.

9. Individas su tankiu socialiniu ir investiciniu tinkle, siekiantis padėti atvesti į rinką naujas technologijas.

 

Pagrindinės bio verslininko kompetencijos gali būti skirstomos į šias kategorijas:

 

  1. 1.      Techniniai įgūdžiai

Žinojimas ir supratimas

–          Gilesnis procesų ir mechanizmų žinojimas ir supratimas, kai vystomi produktai ar paslaugos gyvybės mokslų srityje;

–          Pakankamai žinių ir supratimo apie tai, kaip organizuojamos ir veikia pramonės gyvybės mokslų darnios programos;

–          Tinkamos žinios ir supratimas apie intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimus ir strategijas iš tarptautinės perspektyvos;

–          Didelės galimybės vadovauti veikloms ir dirbti tarpdisciplininiame, bediscilininiame kontekste sprendžiant labai sudėtingas technologijas.

  1. 2.      Vadybos ir verslo žinios bei įgūdžiai

 

Geri vadybos įgūdžiai yra reikalingi išlaikant perėjimą iš MTTP kultūros į rinkai orientuotą kultūrą.

Žinojimas ir supratimas

–          Gilesnis žinojimas ir supratimas rinkos ir mokėjimo mechanizmų gyvybės mokslų pramonės darniose programose;

–          Aukšto lygio specifinės žinios dominančioje srityje, tokios kaip, kliento apibrėžimas, nevyriausybinių organizacijų vaidmens svarba, kompanijos ryšiai su(ar nepriklausomybė nuo) ekonominiais ar socialiniais modeliais, vystomais nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu, politikos ir įvairių ideologijų reikšmė ekonominei organizacijai;

–          Išsamios žinios ir supratimas reguliavimo klausimais ir valdžios institucijų reikalavimai nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;

Įgūdžiai ir gebėjimai

–          Gebėjimas analizuoti, aiškiai bendrauti ir aptarti ryšius tarp verslumo ir inovacijų, t.y.,kad būų galima išreikšti žinias apie gyvybės mokslų ir inovacijų proceso svarbą.

–          Sugebėjimas demonstruoti supratimą apie ryšius ir tinklus.

–          Tinkami įgūdžiai ir gebėjimas įvertinti produkto rinką.

–          Tinkami įgūdžiai ir gebėjimas atlikti projekto vertinimus (išsamius patikrinimus) įvairiose stadijose.

–          Geri įgūdžiai ir gebėjimai sudarant verslo planą.

–          Atitinkami įgūdžiai ir gebėjimai atliekant skaičiavimus, kur ekonominiai ir finansiniai skaičiavimai yra projekto sprendimų priėmimo ir vertinimo dalis.

–          Realios galimybės gauti finansavimą, ypač ilgalaikį ar rizikos kapitalo finansavimą, kadangi tai didelė galimybė MTTP, inovacijomis ir mokslų paremtoms kompanijoms, kur inovacijų rizika yra gana didelė.

–          Gebėjimas argumentuoti siekiant gauti finansavimą įvairiuose projekto etapuose.

–          Įgūdžiai ir gebėjimas rengti intelektinės nuosavybės teisių (patento) strategiją projektui.

–          Tinkami įgūdžiai ir gebėjimai analizuoti projekto reglamentavimo strategiją.

–           Reikalingi įgūdžiai ir gebėjimai būti ekspertu vystant projektą įvairiose stadijose.

Sprendimas ir požiūris

–        Gebėjimai ir tinkami įgūdžiai vertinant projekto finansus ivariose stadijose.

–         Gebėjimas įvertinti techninius, praktinius pagrindus kuriant ir naudojant valdymo ir analizės įrankius per gyvybės mokslų kompanijas (verslo planas, kelių bendrovių bendradarbiavimas ir bedradarbiavimas tarp bendrovių ir akademinės bendruomenės, verslo analitika, valdymo vaidmuo, organizacijų kūrimas, personalo klausimai, etiniai klausimai, aplinka).

–           Visapusiškas požiūris į tinklus ir bendradarbiavimą.

 

Tuo tarpu bio verslininko vadybos ir verslo žinios ir įgūdžiai taip pat yra susiję su verslo vystymo etapu, tokiu kaip:

 

  1. Pradiniame etape – kritinius įgūdžius apima  gebėjimas, nukreipimas ir vadovavimas MTTP veikloms ir pristatant planuojamos bendrovės ekonominius rodiklius besidomintiems.
  2. Komercializavimo etape – gamybos ir teikimo į rinką galimybės ir bedradarbiavimas.
  3. Kai priartėjama prie– rinkos – rinkodaros ir pardavimų įgūdžių, tokių kaip pardavimo sutartys, turi gilius pelno ir nuostolio aprašus.