Pirmasis partneriu susitikimas

Pirmojo susitikimo Bukareste darbotvarke