Švietimo kaimo vietovėse asociacija – Etcharry mokymosi plėtra

Švietimo kaimo vietovėse asociacija – Etcharry mokymosi plėtra (www.afmr-etcharry.com)

Etcharry, PRANCŪZIJA

ŠKVA buvo įkurta 1963m. su tikslu mokyti žemės ūkio plėtros specialistus, kurių užduotis buvo išspręsti aplinkinių žemės ūkių problemas Prancūzijoje. 1970m. asociacija praplėtė savo uždavinius.

Dabartinis ŠKVA dėmesys ir veiksmų plano sritys yra:

  • Labiausiai nepasiturinčių asmenų reintegracija (kalbant apie ekonomines galimybes), su įtraukimu susiję klausimai;
  • Socialinis darbas
  • Darni plėtra, siekiant užtikrinti ilgalaikius tvarius ekonominės plėtros projektus;
  • Viso gyvenimo gebėjimų ugdymo mokymai bei šių įgūdžių pritaikymas prie besikeičiančių aplinkybių.

P1 yra atsakingas už technines veiklas vykdomas Prancūzijoje, kurios reiškia (a) apklausos realizacija ir tikslinės grupės kompetencijų ir įgūdžių poreikių išsivysčiusiose šalyse  verslo stiprinimui gyvybės mokslų srityje analizės realizavimas; (b) dalyvavimas perkeliant du mokymosi produktus ir inovatyvaus turinio realizacijoje akcentuojant savo patirtis skatinant partnerystes  ir tinklus, kompetencijas susijusias su darniu vystymu; (c) dalyvavimas kuriant mišraus mokymosi metodiką; (d) partnerių susitikimo Prancūzijoje organizavimas ir baigiamojo valorizacijos susitikimo savo šalyje organizavimas; (e) produktų ir rezultatų vertimas į prancūzų kalbą. Partneris yra atsakingas už DP7 – rezultatų sklaida ir valorizacija, dėl jų ankstesnės svarbios patirties ir bendrai atsakingas už DP 6 – galutinių  rezultatų ir mokymosi sistemos galutinis derinimas.