KAUNAS Science and Technology Park

KAUNAS Science and Technology Park (www.kaunomtp.lt)

Kaunas, LITHUANIA

KAUNAS Science and Technology Park (Kaunas STP) yra viešoji įstaiga siekianti skatinti inovacijas ir verslumą, technologijų perdavimų iš tyrimų srities į verslą ir inovatyvių įmonių plėtrą Lietuvoje. Kaunas STP yra pirmasis inovacijų centras Lietuvoje, įkurtas 1994 metais kaip Kauno technologijos universiteto skyrius. 2003 m. Kaunas STP tapo nepriklausoma viešąja įstaiga, įkurta Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno technologijos universiteto regioninio mokslo parko. Turėdamas daugiau kaip 10 metų patirtį stebint inovacijas mokslo įstaigose, naujų technologijų rinkodarą, technologijų pasiūlos ir paklausos atitikimą, Kaunas STP siekia aktyvinti technologijų perdavimo ir verslo procesus regione. Kaunas STP organizuoja mokymus ir teikia techninę paramą siekiant pagerinti MVĮ naujovių valdymo įgūdžius. Kaunas STP yra vienas iš dviejų inovacinių centrų veikiančių Lietuvoje, vaidinantis svarbų vaidmenį tarp mokslo ir verslo.

P2 yra atsakingas už numatytas veiklas Lietuvoje, kurias sudaro:

  • Tikslinės grupės kompetencijų ir įgūdžių poreikių apklausos analizės atlikimas šalyje;

Dalyvavimas perkeliant abu mokymosi produktus ir inovatyvaus turinio realizacija, akcentuojant savo patirtį skatinant verslumo dvasią ir novatoriškas MVĮ bei perduodant technologijas iš tyrimų srities į rinką; (c) dalyvavimas įgyvendinant mišraus mokymosi metodologiją; (d) Partnerių susitikimo organizavimas Lietuvoje ir paskutinio valorizacijos susitikimo organizavimas šalyje; (e) produktų ir rezultatų vertimas į lietuvių kalbą. Partneris yra atsakingas už DP 3 Perkeliamų mokymosi produktų pagal nustatytus kompetencijų poreikius adaptavimas ir mokymosi vadovo ir turinio įgyvendinimas dėl ankstesnės patirties.