BUKAREŠTO ŽEMĖS ŪKIO IR VETERINARIJOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

BUKAREŠTO ŽEMĖS ŪKIO IR VETERINARIJOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS (www.usamv.ro)

Bukareštas, RUMUNIJA

Bukarešto Žemės Ūkio ir Veterinarijos Mokslų Universitetas (BŽŪVMU) yra viena iš seniausių mokslo institucijų Rumunijoje (1852). Per 157 savo gyvavimo metus, BŽŪVMU patyrė kelias transformacijas, bet pastovus veiklos bruožas buvo aukštos kokybės švietimas. Šiandien, universitetas su 7 fakultetais yra moderni mokslo įstaiga su visomis aukštojo mokslo formomis, nuo bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų, ir organizuoja specialų profesinį mokymą.

Biotechnologijų fakultetas ruošia aukštos kvalifikacijos žemės ūkio, pramonės ir veterinarijos mokslų biotechnologijų srityje, inžinierius. Biotechnologijų fakultetas taip pat siūlo ir magistratūros programas, jau anksčiau minėtose sirtyse, bet taip pat ir aplinkos apsaugos/ darnios biotechnologijos ir  profesinius mokymus inžinieriams suinteresuotiems atnaujinti savo kompetencijas šių dienų žiniomis.

BŽŪVMU yra pagrindinis partneris, kuris turi patirties mokymosi metodologijose, bet taip pat ir gyvybės mokslų darnaus vystymo programose bei padidins NCNPMTPI komandos kompetencijas šioje srityje.

Jis dalyvauja visose projekto veiklose, kurios turi būti vykdomos Rumunijoje, įskaitant apklausą nustatančią komptencijų matricą, kuri turi būti sudarytą pagal pasiūlytas mokymosi programas ir turinį, produktų vertimuose į rumunų ar anglų kalbas, mokymosi metodologijos parinkime, bei visoje mišraus mokymosi sistemoje. BŽŪVMU yra atsakingas už DP 5 – mokymosi produktų įgyvendintų pagal mišraus mokymosi metodologijas testavimas ir bendrai atsakingas  už DP 3 –Tikslinės grupės komptenecijų poreikių analizė ir vertinimas. Šis partneris taip pat dalyvauja valorizacijos veiklose ir organizuojant susitikimą Rumunijoje.