Projekto pristatymas

Projektas “MOKYMO PLANŲ IR MODERNIOS MOKYMOSI SISTEMOS TOBULINIMAS, SIEKIANT SKATINTI NAUJAS VERSLO KRYPTIS GYVYBĖS MOKSLŲ PROGRAMOSE”

Akronimas: BELA

Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinči programa – Naujovių perkėlimas

Projektas yra skirtas plačiai tikslinei grupei žmonių, kuriems reikia plėtoti verslumo kompetencijas, įtraukiant aukštąsias mokslines ir technines žinias ekonomikos sektoriuje: darnaus vystymo programas bioekonomikoje.

Tikslinė grupė

Tikslinė grupė apima:

1) Jaunus verslininkus, dalyvaujančius gyvybės mokslų versle ir suinteresuotus skatinant darnaus vystymo programas;

2) Jaunus mokslininkus, pasiryžusius pereiti iš mokslinės tyrimų srities į verslo sektorių, įkuriant pradedančias įmones;

3) Jaunus pedagogus, dalyvaujančius ugdant verslumą ir darnų vystymąsi gyvybės moksluose.

Projekto tikslai

1) Sukurti verslumo kompetencijų matricą gyvybės mokslų darnaus vystymosi programose (BELA matrica) integruojant specialių tyrimų rezultatus iš trijų ES šalių.

2) Perkelti 2 mokymosi produktus iš užsienio šalių partnerių, apimančius darnaus vystymosi klausimus ( Prancūzijos partneris) ir verslumo klausimus (Lietuvos partneris) bei pritaikyti juos naujam ekonominiam sektoriuj integruojant juos į naują geografinį kontekstą, siekiant pagerinti novatoriškas funkcijas. Rezultatai yra 2 mokymosi programos ir profesinio mokymo moduliai “Darni Gyvybės mokslų programa” ir “Įmonių verslas ir intelektinės nuosavybės teisių apsauga gyvybės moksluose” sukurtos tiek popieriniame, tiek multimedijos formate.

Mokymosi produktų pridėtinę vertę padidina rengiamas specialus gyvybės mokslų programos turinys ir papildomai įdiegiami intelektinės nuosavybės klausimai, reikalingi pereinant iš mokslinių tyrimų srities į verslą.

3) Realizuoti mišraus mokymosi sistemą, kurią sudaro mokymasis akis į akį, bei e-mokymasis, kuris patobulins ir padaugins kelius užtikrinant valorizacijos realizavimą profesiniame mokyme.

4) Galiausiai parengti profesinio mokymosi paketą su priskirta mokymosi metodologija ir pripažinti BELA kompetencijų sertifikuotą matricą įgyvendintą partnerių šalyse, bet taip pat ir didesniame geografiniame Europos plote bei eksportuoti į kitus ekonominius sektorius, kaip metodus ir procedūras dėl Europos dimesijos padidinimo.

Partnerystė

Konsorciumas susideda iš 4 partnerių:

a. P0: Nacionalinis chemijos ir naftos pramonės mokslinių tyrimų ir plėtros institutas, iš RUMUNIJOS, viešoji mokslinių tyrimų įstaiga, kuri yra projekto koordinatorius;

b. P1: Švietimo kaimo vietovėse asociacija – Etcharry mokymosi plėtra, iš PRANCŪZIJOS, suaugusiųjų formavimo paslaugų teikėjas;

c. P2: Kauno regioninis inovacijų centras, iš LIETUVOS, nevyriausybinė organizacija;

d. P4: Bukarešto žemės ūkio ir veterinarijos mokslų universitetas, (USAMV Bucharest), iš RUMUNIJOS, universitetas, turintis gyvybės mokslų fakultetą.

Partnerių patirtys ir kompetencijos papildo viena kitą, ypač vykdant pasirinktą darbo programą, o tai reiškia, kad su Rumunijos partneriais, specialistais iš gyvybės mokslų mokslinių tyrimų, aukštojo mokslo ir mokymo srities, dalyvauja prancūzų partneriai, turintys patirties teikiant mokymus, organizuojant partnerystes ir tinklus, skirtus darniai kaimo plėtrai bei Lietuvos partneris, sukūręs mokymosi programą skatinančią verslumo dvasios augimą.

Darbo programa

Darbo planas yra paruoštas 24 mėnesiams ir suskirstytas į 7 darbo paketus

Sudarytos dvi darbo paketų rūšys:

(a) Du darbo paketai besitęsiantys viso projekto metu yra skirti:

1. Projekto valdymo veiklos: DP 1. Projekto valdymas ir kokybės plano įgyvendinimas;

2. Projekto rezultatų panaudojimas: DP 7. Projekto produktų ir rezultatų sklaida ir valorizacija

DP1 koordinuos pagrindinis projekto partneris – P0 (ICECHIM), o DP7 bus koordinuojamas partnerio P1-Etcharry kaimo švietimo asociacijos, dėl jų patirties.

(b) Penki DP, nuosekliai einantys vienas po kito, su nustatytą padaryti užduotimi per konkretų laiką,:

DP 2. Tikslinės grupės poreikių kompetencijų vertinimas dalyvaujančiose šalyse ir kompetencijų analizė pagal specialų dokumentą, apibrėžiantį BELA kompetencijų matricą (6 mėnesiai); (koordinuoja P0 ir P3)

DP 3. Perkeltų mokymosi produktų pritaikymas pagal nustatytus kompetencijų poreikius ir turinio bei programos parengimas (7 mėnesiai) (koordinuoja P2)

DP 4. Mišrios mokymosi sistemos funkcijos pasirinkimas ir įgyvendinimas pagal tikslinės grupės sugebėjimus (5mėnesiai); (koordinuoja P0)

DP 5. Mokymosi produktų, įgyvendintų mišria mokymosi metodika, bandomasis mokymas (5 mėnesiai); (koordinuoja P3)

DP 6. Produktų ir mišrios mokymosi sistemos patobulinimas, kuriant sertifikavimo procedūrą Bela kompetencijų matricą (4 mėnesiai); (koordinuoja P0 ir P1)

Pagrindiniai produktai ir rezultatai

 1. Pagrindinis verslumo gebėjimų, reikalingų pradedant ir plėtojant novatoriškas MVĮ biologinės ekonomikos sektoriuje tikslinei darnios plėtros programai, šablonas (anglų kalba)
 2. Pagrindinių gebėjimų besidomintiems klausimynas (anglų, rumunų, prancūzų, lietuvių kalbomis)
 3. Pagrindinių kompetencijų, reikalingų kuriant novatorišką MVĮ biologinės ekonomikos sektoriuje, skirtų darnios plėtros programai, BELA matrica (anglų kalba)
 4. Mokymosi programa ”Įmonių verslo ir intelektinės nuosavybės teisių apsauga gyvybės moksluose” (anglų, rumunų kalbomis)
 5. Mokymosi turinys su mokymosi moduliais “Įmonių verslo ir intelektinės nuosavybės teisių apsauga gyvybės moksluose” (anglų, rumunų, prancūzų, lietuvių kalbomis)
 6. Mokymo programa “Darni gyvybės mokslų programa” (anglų, rumunų kalbomis)
 7. Mokymosi turinys su mokymosi moduliais “Darni gyvybės mokslų programa” (anglų, rumunų, prancūzų, lietuvių kalbomis)
 8. E-mokymosi paketas BELA projektui (anglų, rumunų, prancūzų, lietuvių kalbomis).
 9. Mišraus mokymosi sistemos programos metodologija (e-produktas anglų kalba)
  1. Projekto tinklapis