(English) Slider 7 Slider 3 Slider 1 (English) Slider 5 (English) Slider 4 (English) Slider 6 Slider 2

Program de învăţare pe tot parcursul vieţii Leonardo da Vinci

Transfer de inovare
Nr Proiect: LLP-LdV-ToI-2013-RO-005/2013

”ÎMBUNĂTĂŢIREA PROGRAMEI ŞI SISTEME MODERNE DE ÎNVĂŢARE PENTRU PROMOVAREA UNOR NOI DIRECŢII DE INTENSIFICAREA AFACERILOR ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR VIEŢII” Acronim: BELA.

Mai departe

Motto-ul nostru

Sunt convins că numai adevăraţii antreprenori pot să creeze companii în ştiinţele vieţii....aceasta este pentru că ei nu doar percep problemele, ei pot concepe un număr nesfârşit de soluţii la orice situaţie dată

Shimasaki, Craig D. „The business of bioscience” 2009

Despre proiect

În contextul îmbătrânirii accentuate a populației și a interesului accentuat pentru calitatea vieţii, domeniul științelor vieţii are un puternic potențial de creştere (8,3 % în 2007), aplicaţiile de dezvoltare durabilă fiind de prim ordin. Dar cele mai multe țări intrate recent în Uniunea Europeană, cu o bază academică reală în științele vieții, deși sunt interesate să dezvolte activităţi economice cu valoare adăugată, nu au decât prea puţini tineri cu competențele și abilitățile necesare pentru dezvoltarea companiilor inovatoare in domeniu.

În România și în alte țări ale UE, există încă un număr mic de IMM-uri inovatoare în domeniul științelor vieții din două motive principale: nivelul scăzut al resurselor financiare și lipsa spiritului antreprenorial la tinerii specialiști.

De aceea, proiectul se adresează unui grup țintă cuprinzător interesat de dezvoltarea competențelor în antreprenoriat pentru un sector economic complex, ce implică cunoştinţe tehnice şi economice de vârf: bio economia orientată către aplicaţiile de dezvoltare durabilă.

 

Chestionar

Dacă faceţi parte din categoriile de grup ţintă vă rugăm completaţi chestionarul