Chestionar

I. Identificare

1. Prenume şi nume

2. Afilierea şi funcţia în instituţie

3. Nivelul educaţional şi specializarea

 

4. Categorii de grup ţintă,de ales încadrarea dvs. dintre următoarele ( vă rugăm marcaţi cu )

a) Tineri antreprenori implicaţi în domeniul ştiinţelor vieţii şi interesaţi în promovarea aplicaţiilor de dezvoltare durabilă yes
b) Tineri cercetători care se pregătesc să treacă de la sectorul de cercetare la cel de afaceri prin dezvoltarea companiilor de start-up yes
c) Tineri universitari implicaţi în predarea cursurilor de antreprenoriat şi de dezvoltare durabilă cu aplicaţii în ştiinţele vieţii yes

5. Sex (vă rugăm marcaţi cu )

BarbatFemeie

6. Vârsta

Vârsta exactă

7. Cum aţi descrie situaţia dumneavoastră (vă rugăm marcaţi cu )

- În prezent vă gândiţi să începeţi o nouă afacere sau sunteţi interesat/ă să dezvoltaţi o afacere inovatoare în sectorul bioeconomic yes
- Aţi început sau aţi preluat o afacere în ultimii trei ani, care este încă activă astăzi yes
- Aţi început sau aţi preluat o afacere în urmă cu mai mult de trei ani şi care este încă activă yes
- Odată aţi început o afacere, dar în prezent nu mai sunteţi antreprenor din moment ce afacerea nu a reuşit yes
- Odată aţi început o afacere, dar în prezent nu mai sunteţi antreprenor din moment ce afarea a fost vândută, transferată sau închisă yes
-Refuz/nu răspund yesII. Caracterizarea personalităţii
Sunteţi total de acord, de acord, nu sunteţi de acord, în total dezacord cu următoarele afirmaţii?
Vă rugăm să răspundeţi la fiecare întrebare, utilizând următoarea scală de numere, cu sensul:

- total de acord 1
- de acord 2
- nu sunt de acord 3
- total dezacord 4
- refuz/nu răspund 5


Vă rugăm, să marcaţi cu , numărul ales 1 2 3 4 5
a) În general, sun dispus/ă să risc 12345
b) În general, când mă confrunt cu sarcini dificile, sunt hotărât/ă să le fac faţă 12345
c) Viaţa mea este determinată de acţiunile mele, nu de alţii sau de şansă 12345
d) Dacă am o idee de afacere, îmi place să fiu independent/ă în intenţiile şi acţiunile ce le dezvolt 12345
e) Posibilitatea de a nu fi susţinut/ă de către ceilalţi în privinţa deciziilor mele, nu mă va descuraja 12345
f) Sunt o persoană inventivă, care are idei 12345
g) Sunt optimist/ă în privinţa viitorului meu 12345
h) Îmi plac situaţiile când concurez cu alţii 12345
i) Sunt deseori apreciat/ă şi încurajat/ă de către alţii datorită îndrăznelii, a ideilor şi a planurilor bine organizate 12345
j) Am capacitatea de a transmite ideile mele 12345
k) Am o reţea socială şi profesională mare pentru a mă ajuta în transferul noilor tehnologii către piaţă 12345
l) Sunt capabil/ă să conduc foarte bine noi proiecte şi să dezvolt o companie 12345
m) Sunt capabil/ă să conduc oameni din diverse medii, cu diferite profesii şi profile de personalitate 12345
n) Am capacitatea de a lucra eficient în echipe multi şi trans-disiplinare 12345
o) Mă adaptez bine cirscumstanţelor în schimbare 12345

III. Bio antreprenor - caracterizarea competenţelor

1. Abilităţi tehnice

Cunoştinţe şi înţelegere

Vă rugăm să răspundeţi la fiecare întrebare alegând un număr prin marcarea cu , scala fiind identică cu cea de la capitolul II.

1 2 3 4 5
Aveţi nevoie de cunoştinţe aprofundate despre tehnologii pentru a produce produse şi servicii în sectorul bioeconomic? 12345
Sunteţi interesat/ă să aveţi o cunoaştere aprofundată cu privire la aplicaţiile industriale de dezvoltare durabilă din domeniul ştiinţelor vieţii? 12345
Consideraţi că sunt necesare cunoştinţele adecvate şi înţelegerea drepturilor de proprietate intelectuală specifice sectorului bioeconomic? 12345
Aveţi nevoie de cunoştinţe privind caracteristicile multi disciplinare şi inter disciplinare ale stiinţelor vieţii? 12345
Aveţi interes de a acumula cunoştinţe despre impactul cercetărilor în ştiinţele vieţii asupra procesului de inovare? 12345

2. Cunoştinţe şi abilităţi în management şi în afaceri

Cunoştinţe şi abordare

Vă rugăm să răspundeţi la fiecare întrebare alegând un număr prin marcarea cu , scala fiind identică cu cea de la capitolul II.

1 2 3 4 5
Aveţi nevoie de cunoştinţe adecvate privind evaluarea financiară a proiectelor? 12345
Consideraţi ca fiind importante aspectele tehnice, practice şi etice pentru folosirea instrumentelor de management şi analiză adecvate companiilor din ştiinţele vieţii (planul de afaceri, cooperare între companii sau între companii şi mediul academic, orientarea către afaceri, rolul managerului, crearea de oraganizaţii, dezvoltarea resurselor umane, aspect de mediu, rolul ONG)? 12345
Sunteţi interesat/ă să ştiţi cum puteţi avea acces la finanţare, în special pe terment lung şi la finanţare cu capital de risc, deoarece este o mare provocare pentru cercetare şi dezvoltare, inovare şi companii bazate pe dezvoltarea ştiinţifică, unde riscul inerent al inovării este ridicat? 12345
Consideraţi că sunt utile cunoaşterea avansată şi înţelegerea mecanismelor de evaluare a pieţei unui produs sau de asigurarea plăţilor în industria orientată către aplicaţii durabile în ştiinţele vieţii? 12345
Aveţi nevoie de cunoştinţe privind capacitatea de producţie şi de comercializare şi de asemenea de realizare a contractele de vânzare? 12345
Consideraţi că sunt importante cunoştinţele aprofundate şi înţelegerea modelelor economice şi sociale sau a aspectelor de reglementare şi a cerinţelor autorităţilor dintr-o perspectivă naţională şi internaţională? 12345

Competenţe şi abilităţi
Vă rugăm să alegeţi un număr de la 1 la 5, considerînd creşterea importanţei în acelaşi sens cu creşterea cifrei, pentru următoarele abilităţi şi capacităţi ale unui bio-antreprenor (vă rugăm marcaţi cu , numărului ales):

Capacităţi/abilităţi Importanţă
1 2 3 4 5
A comunica şi a participa/ a organiza reţele profesionale/sociale/ de afaceri 12345
A simţi oportunitatea unei afaceri bazată pe un proces inovativ 12345
A avea iniţiative 12345
A analiza rapid date şi a lua decizii 12345
A fi orientat spre viitor şi a gândi creativ 12345
Determinat/ă să fiu independent/ă 12345
A lua decizii pe baza unor informaţii limitate 12345
A convinge pe alţii 12345
A lucra din greu şi independent 12345
A conduce proiecte în mod holistic / integrativ 12345
A fi orientat spre realizări 12345
A avea imaginaţie în folosirea cunoştinţelor 12345
A direcţiona şi a conduce activităţi de cercetare şi dezvoltare 12345